Insolvence, Oddlužení, In-solvence,  Insolvence levně, insolvence online, insolvence na splátky, insolvence osob, insolvence - osobní bankrot, insolvence se zárukou. Ceny insolvence jsou nejnižší v České republice  a mile Vás překvapí. Porovnejte si cenu s jakoukoliv konkurenční nabídkou na www.in-solvence.eu.

INSOLVENCE, ODDLUŽENÍ, INSOLVENCE SE ZÁRUKOU, IN-SOLVENCE ONLINE, IN-SOLVENCE LEVNĚ, IN-SOLVENCE NA SPLÁTKY, IN-SOLVENCE, ODDLUŽENÍ, OSOBNÍ BANKROT, INSOLVENCE S NEJNIŽŠÍ CENOU, V ČESKÉ REPUBLICE. VÍTEJTE. WWW.IN-SOLVENCE.EU

Výhody: 

Řeším in-solvence online,  mám nejnižší ceny v České republice. Rozložím  podle potřeb klienta platbu do tří splátek.  Pracuji s garancí.  Šetřím Váš čas a peníze. Máte zájem?  Napište  email na in-solvence@seznam.cz  nebo pošlete SMS zprávu na tel. 739 022 498. Nevolejte, zavolám nazpět.

Na co se nejčastěji ptáte.
1. Je insolvence a oddlužení totéž ?
Ano  jde o legální způsob, částečného odpuštění a  snížení dluhů. Veškeré exekuce a žaloby se v okamžiku podání insolvence  zastavují.
 
2. Jak dlouho in-sovence trvá ?
Insolvence, neboli odlužení, trvá 5 let, od okamžiku, schválení insolvence soudem. 
 
3. Může mi exekutor srážet finanční prostředky po ukončení in-solvence ? 
Ne nemůže. Okamžikem ukončení insolvence jsou veškeré Vaše dluhy vyrovnány. 
 
4. Může mi exekutor srážet  finanční prostředky po zahájení insolvence?
Nesmí. Okamžikem kdy je zveřejněno zahájení insolvence - na https://portal.justice.cz,  formou  usnesení, tak se veškeré platby exekuce a věřitelům zastavují. Od tohoto okamžiku čekáte na schválení oddlužení, a po rozhodnutí  rozhoduje už jen insolvenční správce, kterého Vám soud určí.
 
5. Kdy  rozhodnutí soudu  o zahájení insolvence nabývá právní moci ?
Okamžikem zveřejnění na  https://portal.justice.cz.
 
6. Co když na mne soud vyhlásí konkurz ?
konkurz soud vyhlašuje  v případě nesplnění  úhrady 30 % dluhů během 5 – ti let. ( takzvaný nepatrný konkurz )

v konkursu (i nepatrném) musí insolvenční správce prodat vše v majetkové podstatě (případně majetek do výše dluhu). V době prohlášeného konkursu nemůžete sami nakládat s majetkem, kromě běžného hospodaření. K prodeji majetku insolvenční správce nepotřebuje Váš souhlas. Prohlášením konkursu také dochází k zániku společného jmění manželů (pokud máte společné jmění s manželem).Po provedeném konkursu nebudete osvobozeni od placení zbylých dluhů, které v konkursu nebudou uhrazeny (jak by tomu bylo v oddlužení v případě úhrady minimálně 30 % dluhů). Po konkursu Vám dluhy nezaniknou, budete mít stále povinnost je uhradit.

V konkursu lze postihnout nemovitosti, movité věci, obchodní podíly, cenné papíry atd. Vedle prodeje majetku probíhají v konkursu zároveň srážky ze  mzdy ve stejném rozsahu jako při exekuci pro přednostní pohledávky. I když by v konkursu nedošlo k prodeji žádného majetku, náleží insolvenčnímu správci minimální odměna 45.000 Kč. Konkurs tak neskončí dříve, než např. ze srážek ze mzdy bude tato odměna uhrazena. 

7. Dlužím na sociálním pojištění, v minulosti jsem podnikal. Můžu také požádat o oddlužení ?

Ano můžete, ovšem pokud nevyřešíte dluh na sociálním zabezpečení tak soud insolvenci nepovolí. Totéž se týká dluhů  Finančních úřadů. 

8. Jak je možné, že jsou Vaše ceny tak nízké ? Běžné jsou ceny, které  přesahují částku 12 000,- Kč a více.

Na to je celkem jednoduchá odpověď. Podle právního posouzení,  by cena za insolvenci, neměla přesáhnout částku  9 000,-Kč, při oddlužení manželů anebo 7 000,- Kč u jednotlivce. Cena se snižuje  provedením online, kdy nevznikají žádné náklady na dopravu, které dost významně zvyšují celkové náklady. Protože řeším insolvence online, to znamená, že nikam nemusíte jezdit a vše se řeší online přes počítač  nebo v horším případě poštou,  tak můžu nabídnout o dost nižší cenu, než někteří konkurenti. Navíc, požadovat  nepřiměřenou cenu, po osobě, která žádá o insolvenci, považuji za zneužití situace žadatele a neetické jednání. Samozřejmě, si může klient dohodnout individuální setkání a předem se o insolvenci a navrženém způsobu řešení poradit. To ovšem většinou bohužel navýší cenu, o náklady  dopravu. 

Jak se můžete dostat do insolvence. 

Je spousta možností, díky kterým se lidé mohou dostat do finančních potíží. Počínaje vysokou fakturou za telefon a např. náhlým úmrtím jednoho z manželů konče. V každém případě a z jakéhokoliv důvodu vzniku dluhů, je potřeba je řešit, a to co nejdříve. Občas se zapomene zaplatit upomínka, díky které vznikne exekuce a problém je na světě.

Půjdu do oddlužení a soud mi všechno prodá a budu dál splácet..

Není to tak úplně pravda. Opět záleží na kvalitě podaného návrhu a ostatních podmínkách. Pokud dlužník – navrhovatel dokáže podaným návrhem přesvědčit soud o podstatných podmínkách, dojde k oddlužení pomocí splátkového kalendáře (minimálně 30%všech dluhů za dobu 5 let)

Mám exekuci, ta se sama vyřeší srážkami

Ano, to je sice pravda, ale každý dluh (i ten v exekuci) stále narůstá. Nárůst každého dluhu, je dán :

a) výší REPO sazby České Národní Banky – meziročně o 8% v průměru a smluvními podmínkami, např. podepsanými v úvěrové smlouvě.

b) Dluh v exekuci je navýšen o úroky, náklady exekuce (oprávněného – např. Banky), náklady nalézacích řízení. Tyto částky se dále navyšují o odměnu exekutora za vymožení dlužné částky, náklady exekutora  – ty jsou vyčísleny již při zahájení exekučního řízení, jako předpokládané náklady a pochopitelně náklady DPH.