Insolvence, Oddlužení, In-solvence,  insolvence online,  insolvence osob, insolvence - osobní bankrot, insolvence se zárukou. 

INSOLVENCE, ODDLUŽENÍ, INSOLVENCE SE ZÁRUKOU, IN-SOLVENCE ONLINE,  IN-SOLVENCE, ODDLUŽENÍ, OSOBNÍ BANKROT, VÍTEJTE. WWW.IN-SOLVENCE.EU

Jak probíhá insolvence, česky oddlužení, neboli úpadek.

Nejdříve zjistím, zda splňujete všechny náležitosti insolvence, oddlužení. Proto, aby Vám soud in-solvenci, oddlužení povolil, musíte být fyzická osoba (nepodnikatel), jejíž závazky pocházejí z úvěrů spotřebitelských apod., rozhodně se Vaše dluhy nesmí sestávat ze závazků z podnikání.  Od roku 2014 je možno oddlužení  podnikatelů  a OSVČ.

Dále velmi pečlivě propočítám, zda jste se svými příjmy schopni schopni vyhovět insolvenci, oddlužení, to je během 5 let splatit minimálně 30% všech svých nezajištěných závazků, které je třeba uspokojit..

Pokud tyto podmínky nesplníte, soud může žádost o insolvenci, česky oddlužení zamítnout, což Vás může dostat do velkých problémů.

Jak se postupuje.

Právní řád České republiky nabízí pro fyzické osoby jediný možný způsob, jak se zbavit svých dluhů, aniž byly zcela zaplaceny – prohlášením bankrotu na svou osobu. Fyzické osobě (podnikateli i nepodnikatelům) bude v rámci in-solvence strhávána měsíční splátka přímo insolvenčním správcem, a pokud v průběhu pěti let splatí dlužník minimálně 30% svých dluhů, tak všechny jeho dosud nevyplacené dluhy se stanou nevymahatelné. Jen v případě, že podáte na soud správně vypracovaný návrh na prohlášení osobního bankrotu (insolvence) a splníte insolvenčním zákonem uvedené podmínky, soud bude povinen na Vás osobní bankrot vyhlásit. Tím se legálně začne Vaše cesta k likvidaci Vašich dluhů. 

V termínu, na kterém se dohodneme, se zpracuje  návrh přihlášky pro Vaší insolvenci a všechny povinné přílohy, které insolvenční zákon požaduje. Všechny tyto podklady s Vámi zkonzultuji, případně doplním.  

U soudu se podá  návrh na insolvenci, oddlužení a  spolu s ním i návrh na zahájení insolvenčního řízení.  Spolu s formuláři Vám, se zpracují z všechny povinné přílohy, které soud v insolvenčním řízení požaduje. K tomu nutně potřebuji Vaši součinnost a spolupráci. 

Pozor na podání vadného návrhu, který může způsobit konkurz pro fyzické osoby. Důrazně nedoporučuji aby jste formuláře vyplňovali sami. Každá i sebemenší chyba může znamenat, že soud Vaši žádost zamítne a navíc místo insolvence, oddlužení, na Vás vyhlásí konkurz.

Společným postupem a za pomocí špičkových právníků společně vyřešíme vyřízení in-solvence, nebo-li  oddlužení,  formou žádosti  soudu o vyhlášení osobního bankrotu. Váš problém se bude řešit pomocí tohoto zákonného způsobu. Po dobu 5 let splatíte alespoň 30 % dluhů podle domluveného splátkového kalendáře. Zbytek pohledávek vám soud promine. Dostanete se tak z tlaku věřitelů a exekutorů, komunikujete pouze s přiděleným insolvenčním správcem.

Všechny exekuce a žaloby se při podání žádosti insolvence, česky oddlužení, zastavují.

Kdo může požádat o insolvenci ?

občan Čr starší 18 let (nepodnikatel s čistým trestním rejstříkem,  jsou případy, kdy se insolvence může vztahovat i na OSVČ  a podnikatele.

člověk s pravidelným příjmem - mzdou, důchodem, rentou,...

každý, kdo má alespoň 2 věřitele (nesmí jít o jeden velký dluh)

Způsoby in-solvence, oddlužení jsou dva:

zpeněžení majetkové podstaty (jednorázový prodej majetku dlužníka a vyrovnání dluhů

nebo 

plnění podle splátkového kalendáře.

Moje výhody proti konkurenci :

Většina společností zabývajících se oddlužováním má kamenné kanceláře, do kterých se žadatel musí dostavit na vlastní náklady, které jsou v jeho nelehké situaci mnohdy komplikací. Často je tato cesta i zbytečná, protože až v kanceláři se klient dozví, zda má zákonem stanovený nárok na oddlužení nebo nemá. „Systém online“, který doporuči, je výhoda, která snižuje konečnou cenu a je jednou z předností. V podstatě jde o  rychlý systém, jak zjistit možnou úspěšnost v insolvenčním řízení.  

Od okamžiku, kdy klient o pomoc požádá, je pro mne prioritou jeho klidný spánek, právě díky Institutu oddlužení, pomocí insolvenčního zákona.

Svoji práci se snažím dělat precizně, proto od klienta požaduji jediné: Plnou součinnost a komunikaci. Nejem vymahač dluhů, exekutor, ani věřitel. Na rozdíl od těchto skupin, podávám klientovi pomocnou ruku, při řešení, jeho tíživé finanční situace.

 

Výhody: 

Řeším insolvence, nabízím  insolvence online, Pracuji s garancí.  Šetřím Váš čas a peníze. Máte zájem?  Napište na in-solvence@seznam.cz  nebo pošlete SMS zprávu na tel. 739 022 498. Nevolejte.  Zavolám nazpět.  

 

NAVIGATIO.cz - katalog firemK�d: 

https://www.pagerank.cz/optimalizace.php?kod=insolvence

 

CZIN.eu