Insolvence, Oddlužení, In-solvence,  insolvence online, insolvence na splátky, insolvence osob, insolvence - osobní bankrot, insolvence se zárukou. 

INSOLVENCE, ODDLUŽENÍ, INSOLVENCE SE ZÁRUKOU, IN-SOLVENCE ONLINE, IN-SOLVENCE NA SPLÁTKY, IN-SOLVENCE, ODDLUŽENÍ, OSOBNÍ BANKROT, VÍTEJTE. WWW.IN-SOLVENCE.EU

Je spousta lidských příběhů, díky kterým se lidé mohou dostat do finančních potíží. Počínaje vysokou fakturou za telefon a např. náhlým úmrtím jednoho z manželů konče. V každém případě a z jakéhokoliv důvodu vzniku dluhů, je potřeba je řešit, a to co nejdříve. Občas se zapomene zaplatit upomínka, díky které vznikne exekuce a problém je na světě. Do in-solvence neboli oddlužení, česky osobního bankrotu se prostě může dostat každý člověk, kterému se hromadí dluhy. Insolvence,  oddlužení neboli osobní bankrot, je legální řešení neschopnosti splácet závazky vůči věřitelům. Při vyhlášení in-solvence, oddlužení, osobního bankrotu dochází ke sjednocení všech Vašich závazků. Všude slyšíme, jak jsou Češi zadlužení, jak nezvládají uhrazovat dluhy svým věřitelům a jak na celé situaci profitují zejména nebankovní společnosti. Některým vznikly dluhy pro jejich nepozornost a nedůslednost a bohužel někteří před vznikem svého dluhu neměli na výběr. Každý si však zaslouží druhou šanci a nový začátek s čistým štítem bez dluhů. Takovou možnost pro fyzické osoby přináší proces in-solvence, který se lidově nazývá osobní bankrot.

Jste v podobné nepříjemné situaci? Hrozí Vám exekuce nebo nejste schopní splácet své závazky?  

Dejte o sobě vědět. Zdarma pro Vás zpracuji analýzu a zjistím možnosti jaké máte v insolvenci a zajistím Vaše oddlužení. Chcete se zbavit dluhů? Pošlete email ! Váš problém vyřeším  !! 

Kdo povoluje in-solvenci neboli oddlužení, jinak osobní bankrot?

Osobní bankrot povoluje soud, který také stanovuje konkrétní způsob oddlužení. Soud zastavuje exekuci a vymáhání dlužných splátek.  

Pro koho je vhodný osobní bankrot,

Pokud jste dlužníkem a uvažujete o in-solvenci nebo-li o osobním bankrotu, musíte nejprve zjistit a zvážit, zda dokážete splnit podmínky pro jeho zahájení a úspěšné ukončení. 

V první řadě jste jako dlužník povinen uhradit minimálně 30 % svých dluhů během  pěti let a to bez pravidelného měsíčního příjmu je problém.

Druhou podmínkou in-solvence jsou  závazky minimálně ke dvěma různým věřitelům.

Další podmínka je,  více než třicet dní nesplácet své dluhy a  omezení schopnosti  dalšího  splácení. Jinak řečeno, v paltební neschopnosti je ten, kdo má více než dva dluhy a dluží více než dvěma věřitelům, přičemž uvedené dluhy jsou více než 30 dnů po splatnosti.

Může se vám stát, že vás na úplné dno dostane jeden špatný, ale velký úvěr a máte tedy dluh pouze k jednomu věřiteli. V tomto případě máte obrovskou smůlu, protože osobní bankrot nejde v takové situaci vyhlásit. Stejně tak máte smůlu v okamžiku, kdy se pokusíte neúspěšně požádat soud o vyhlášení osobního bankrotu sami. V okamžiku chybného podání nemusí dojít (v lepším případě) k odmítnutí, ale přímo zamítnutí Vašeho podání, a to může vést ke konkurzu pro fyzické osoby. ( v konkurzu se dluhy neodpouští.)

Schválení insolvence Vám může snížit dluh až o 70%.

Nedojde k dalšímu nárůstu  dluhu, dluh se řeší v aktuální výši. 

Získáte možnost prominutí úhrady  části nesplacených a úplné prominutí nepřihlášených závazků. 

Všechny Vaše závazky se vyřeší podle insolvenčního zákona a nikdo na Vás nebude moci podat žalobu k soudu nebo návrh na exekuci ! 

Výhody: 

Řeším insolvence, nabízím  insolvence online,   Pracuji s garancí.  Šetřím Váš čas a peníze. Máte zájem?  Napište na in-solvence@seznam.cz  nebo pošlete SMS zprávu na tel. 739 022 498. Nevolejte.  Zavolám nazpět.  

 

 

Bazoš automobily